Vi accepterar försenade ansökningar

Det har det kommit till vår kännedom att sökande uppfattat vår hemsida som om att ansökningstiden förlängts till den sista januari i år.

Efter att ha undersökt sidan har vi kommit fram till att det hade kunnat uppfattas så, om man inte noggrant läst igenom texten och lagt märke till att det stod 2012, inte 2013.

Därför har vi beslutat att godkänna ansökningar från de sökande som på grund av detta blev försenade med sina ansökningar.

Har ni frågor om detta, kontakta Linnea på info@uwc.se