Om skolan
Skolan ligger integrerad i en liten by som heter Duino, nära staden Trieste i norra Italien.
Skolan grundades 1982.

Om eleverna
Skolan har drygt 200 elever, ca 100 i varje årskurs.
Eleverna bor 1-5 (vanligtvis 3) i varje rum.
Sverige skickar normalt en elev per år (varierar).

Utbud av ämnen
Utbudet av ämnen varierar i viss utsträckning från år till år. I tabellen nedan redovisas de ämnen som brukar erbjudas. Det finns ingen garanti för att alla ämnen kommer att fortsätta att erbjudas. H står för högre nivå (ca 6 lektionstimmar per vecka), L för lägre nivå (ca 3 timmar per vecka).

Språk A Svenska L*
Språk B Engelska H/L
Italienska H/L
Tyska H/L
Spanska H/L
Individen och
Samhället
Historia H/L
Ekonomi H/L
Filosofi H
World cultures L
Experimentella
vetenskaper
Fysik H/L
Kemi H/L
Biologi H
Environmental systems L
Matematik Matematik H/L
Math studies
Further math

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ingen lärarledd undervisning – bedrivs som självstudier

Exempel på samhällstjänst
Social service
– äldre
– handikappade
– utslagna
– barn och ungdom
Miljöservice
Paperstillverkning

Klimat
Höst som svensk sommar, vinter som svensk höst (skidåkning i Dolomiterna), varm vår.

Övrigt
Adriatic var den första UWC-skolan som öppnades i ett icke-engelskspråkigt land. Nästan all undervisning sker dock på engelska även här.
Jullov 3-4 veckor. Sommarlov 3 månader. 3 veckoslutslov under året.

Mer information
Läs mer på skolans egen webbplats.
www.uwcad.uwc.org