Om skolan
Skolan ligger i Singapore.
Skolan anslöts till UWC 1973.

Kommittén har inte för avsikt att skicka svenska elever till Singapore.

Mer information
Läs mer på skolans egen webbplats.
www.uwcsea.uwc.org