Som medlem i UWC Sverige kan du ta del av styrelseprotokoll genom att kontakta vår sekreterare. Skriv till sekreterare@uwc.se.