Eleverna väljs ut på basis av sina personliga meriter och sitt engagemang för skolornas ideal, oavsett religion, politisk hemvist, sexuell läggning eller social och ekonomisk bakgrund.

Sök under första eller andra året i gymnasiet

Du som söker skall gå första eller andra året på gymnasiet och inte fylla mer än 17 året du söker. Söker du för läsåren 2021-2023 ska du alltså vara född 2003 eller senare. Du måste dock ha fyllt 16 senast 1 augusti året du börjar på UWC. Vid speciella omständigheter accepterar vi äldre sökande.

Betyg från årskurs nio

Vi ser gärna att du som söker har minst C i genomsnitt i de teoretiska ämnena. Det betyder att ditt meritvärde från årskurs 9 bör vara runt 15 poäng. Detta därför att IB-programmet, som man läser på en UWC skola, är ett akademiskt krävande program. Med andra ord så ska 15 poäng ses som en riktlinje, snarare än en regel. Märk även att du ska gå på något av gymnasieskolans högskoleförberedande program (exempelvis naturvetenskapligt, samhällsinriktat, estetiskt, humanistiskt eller IB). Alla som söker skall ha för avsikt att fortsätta studera vid universitet eller högskola.

En lämplig UWC-elev:

  • är aktiv och vaken
  • har lätt att anpassa sig i en ny miljö med många olika sorters människor
  • är studiebegåvad och motiverad
  • har intressen vid sidan av skolarbetet
  • är villig att engagera sig för UWC-skolornas ideal

Bosatt i Sverige och ha permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige

Du måste vara folkbokförd i Sverige och antingen vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige för att söka UWC-stipendium via UWC Sverige. Kom även ihåg att det inte är tillåtet att samma år söka stipendium från fler än en nationalkommitté. Om du inte är bosatt i Sverige eller inte har permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i Sverige, vänd dig till nationalkommittén i landet du bor i eller har medborgarskap i för att få information om hur du kan söka till UWC.

Bor du utomlands?

Svenskar bosatta i utlandet som vill söka uppmanas i första hand att vända sig till det aktuella landets nationalkommitté. Om det inte finns någon nationalkommitté eller UWC-skola i det landet eller om du känner starkare anknytning till Sverige än till något annat land så bör du kontakta Svenska Kommittén innan du söker så att vi kan hjälpa dig med råd om vilket land du bör söka stipendium från.