Vår ambition är att kalla alla som ansöker om UWC-stipendium och som uppfyller grundkraven (se Vem kan söka?) till en intervju. Vi  förbehåller oss dock rätten att baserat på ansökan välja ut de kandidater som kallas. Därför är det extra viktigt att man lägger ner tid på att skriva en bra ansökan.

Kallelsen och information skickas ut till den e-postadress du uppgivit i din ansökan. Se därför till att du skrivit in den korrekt.

Sista ansökningsdatum är den 15 december klockan 23:59 2017, för elever som vill läsa på UWC läsåren 2018-2020. Din skriftliga ansökan ligger till grund för huruvida du blir inbjuden till en första intervju.

Intervjuerna kommer att ske i två omgångar — lokala intervjuer (i Storstockholm, Skåne och eventuellt på andra platser vid tillräckligt antal sökande) helgerna den 20-21 januari och 27-28 januari 2018 och slutintervjuer i Stockholm helgen den 10-11  februari 2018. Därför ber vi de sökande att redan nu se till att de är tillgängliga antingen den 20-21 eller 27-28 januari och dessutom den 10-11 februari. Om du inte kan medverka vid intervjuerna kommer du inte att kunna få stipendium.

Mer info kring vad det innebär för de blanketter som ska in och så vidare kommer att skickas ut till samtliga ansökande efter sista ansökningsdag.

Mer om hur uttagningen går till kan du läsa under Uttagningen. Om du har några frågor som gäller din ansökan, skriv till ansökningsansvarig Stella Vallgårda på ansokan@uwc.se.