Vår ambition är att kalla alla som ansöker om UWC-stipendium och som uppfyller grundkraven (se Vem kan söka?) till en intervju. Vi  förbehåller oss dock rätten att baserat på ansökan välja ut de kandidater som kallas. Därför är det extra viktigt att lägga ner tid och omsorg på att skriva en bra ansökan.

Kallelsen och information skickas ut till den e-postadress du uppgivit i din ansökan. Se därför till att du skrivit in den korrekt.

Sista ansökningsdatum är ännu inte fastställd för dig som vill läsa på UWC läsåren 2019-2021, men kommer troligen att vara i december 2018. Din skriftliga ansökan ligger till grund för huruvida du blir inbjuden till en första intervju.

Intervjuerna kommer att ske i två omgångar — lokala intervjuer (i Storstockholm, Skåne och eventuellt på andra platser vid tillräckligt antal sökande) i januari 2019 och slutintervjuer i Stockholm i februari 2019. Om du inte kan medverka vid intervjuerna kommer du inte att kunna få stipendium.

Mer om hur uttagningen går till kan du läsa under Uttagningen. Om du har några frågor som gäller din ansökan, skriv till ansökningsansvarig Stella Vallgårda på ansokan@uwc.se.