Atlantic College var den första IB-skolan i hela världen. International Baccalaureate (IB) har sedan växt sig till att bli världens mest utbredda gymnasieexamen. Utbildningen är universitetsförberedande och ger behörighet till såväl svenska som utländska universitet.

12080119_1017207171677662_1410307621785373497_oAtlantic College var den första skolan i världen att undervisa enligt läroplanen för International Baccalaureate (IB). I dag är IB världens mest utbredda gymnasieexamen, internationellt erkänd och används på mer än 2 000 skolor runt om i hela världen, däribland flera gymnasieskolor i Sverige.

På IB läser du färre ämnen än vad som är vanligt på svenska gymnasiet. IB-ämnena är mer omfattande och ger möjlighet till större fördjupning. På de flesta UWC-skolor sker all undervisning, förutom språk, på engelska. I Kanada undervisar man vissa ämnen på franska och i Costa Rica vissa ämnen på spanska.

Som svensk stipendiat på UWC-skolor som erbjuder lärarledd undervisning i svenska förväntas du också välja svenska som ett av dina 6 IB-ämnen. UWC Sverige kan medge dispens om en stipendiat begär det och har goda anledningar. Vi uppmuntrar även våra stipendiater vid skolor som inte erbjuder lärarledd undervisning i svenska att läsa svenska A ”self-taught”. 

Betygsbedömningen görs främst vid avslutande skriftliga och muntliga examina (IB final exams), men även genom skolarbete som redovisas under de två åren. Godkända examensresultat leder till ett IB-diplom som accepteras av många universitet i världen.

Behörighet till svenska och utländska universitet 

IB är en universitetsförberedande utbildning Titta in i klassrum på ACsom ger behörighet till såväl svenska som utländska universitet. I enskilda fall måste komplettering ske för särskild behörighet till svenska universitet, beroende på vilken utbildning man söker. Svenskar med IB-examen brukar kunna komplettera utan svårigheter.

Studierna på UWC är krävande men givande. De förutsätter självständigt och disciplinerat arbete i högre utsträckning än det svenska gymnasiet. Klasserna på UWC är små och varje elev har en studiehandledare. Studiemotivationen bland eleverna är generellt hög.

Studier vid Atlantic College
Studier på UWC Atlantic College.

Det är inte bara studierna som är viktiga på en UWC-skola. Att göra olika slags insatser för
sina medmänniskor, exempelvis räddningstjänst eller att arbeta med rörelsehindrade, är lika viktigt och ingår i IB:s utbildningsplan.Vill du veta mer om vilka ämnen som finns, hur många ämnen man kan läsa och vilka grundvärden som genomsyrar IB?

Läs mer på:

Vill du veta vad stipendiaterna tycker om skolorna? Gå in på http://www.gymnasium.se/United_World_Colleges__b2906.html och läs recensionerna.