Att värna om våra elevers – och alla av UWC gemenskapens övriga medlemmars – säkerhet och välmående är högst prioriterat av UWC rörelsen och alla dess skolor och nationalkommittéer. Vi vill att alla UWC familjens medlemmar ska vara skyddade från övergrepp, skada och försummelse. Vi vill att de ska veta att de kan rapportera alla incidenter, som kommer att hanteras effektivt och snabbt och bemötas med respekt, medkänsla och diskretion. Om du har några frågor eller andra tankar om vår skyddsverksamhet kan du kontakta UWCs internationella verksamhets skyddsombud, Isabella Carey genom safeguarding@uwc.org och/eller UWC Sveriges skyddsombud genom safeguarding@se.uwc.org

Här kan du hitta UWCs gemensamma standarder när det kommer till skyddsverksamheten:  https://www.uwc.org/page/?title=The+UWC+Common+Standards+for+Safeguarding&pid=8068.

Här kan du hitta UWCs rapporteringssystem gällande incidenter av övergrepp, skada och försummelse: https://www.uwc.org/safeguarding-reporting.