UWC-rörelsen består av fem delar: nationalkommittéer som väljer ut stipendiater, UWC-skolorna, personal på skolorna samt nuvarande och tidigare elever. UWC har över 40 000 alumni runt om i världen. 

United World Colleges representeras i Sverige av den ideella föreningen Svenska Kommittén för UWC.

UWC International Office i London

Rörelsen är decentraliserad, med UWC International som samordnande institution. Huvudkontoret, International Office, ligger i London. UWC International fastställer de övergripande målen för UWC och International Office stöttar de övriga delarna av rörelsen.

UWC International leds av The United World Colleges International Board of Directors. Styrelsen träffas minst två gånger varje år och har till uppgift att koordinera utvecklingen av UWC som helhet. Var femte år samlas alla delar av UWC-rörelsen för International Council – ett forum för reflektion och diskussion av ämnen som rör UWC:s framtid.

Nationalkommittéer i över 145 länder

UWC representeras i över 145 länder av nationalkommittéer, och de är också i allt väsentligt självstyrande. På senare år har före detta UWC-elever kommit att spela en allt viktigare roll i de olika nationella kommittéernas arbete, och det gäller i högsta grad även i Sverige.

11886118_990277334370646_6695002756042237530_o
Elever på UWC Red Cross Nordic

Självstyrande skolor med gemensam vision

I dag finns 18 UWC skolor spridda över fem kontinenter. Varje skola utser sin egen styrelse och är i allt väsentligt självstyrande. Men alla skolor delar samma vision och förenas av UWCs Mission statement: UWC makes education a force to unite people, nations and cultures for peace and a sustainable future.

Över 40 000 UWC alumni runt om i världen

I dag finns över 40 000 före detta elever från över 180 olika länder spridda världen över.
Denna grupp utgör en enorm resurs, med brett nätverk och ständigt ökande förmåga att både stödja UWC-organisationen och verka för dess visioner och mål. I flera länder finns nätverksföreningar med syfte att hålla UWC-andan levande.