UWC tog form åren efter andra världskriget då den tyske pedagogen Kurt Hahn insåg att ungdomar är nyckeln till varaktig fred. Kurt Hahns vision blev startskottet för en global rörelse som i dag har 14 skolor och nationalkommittéer spridda över hela världen. Över 40 000 elever från 181 länder har läst vid United World Colleges.

Kurt Hahn inspirationskällan bakom den första UWC-skolan

Kurt Hahn

United World Colleges har sitt ursprung i det sena 1950-talet och den tyske reformpedagogen Kurt Hahns idéer. Hahn grundade 1920 skolan Schule Schloss Salem i Tyskland. Men efter att nazisterna tog makten flydde han till Storbritannien. Där grundade han 1934 British Salem School of Gordonstoun i Skottland.

Ungdomar nyckeln till fred

På 1950-talet bjöds Kurt Hahn in som talare vid NATO Defense College i Paris där han tog djupt intryck av att se forna fiender från olika länder arbeta tillsammans för ett gemensamt mål. Mötet ägde rum under det kalla krigets mest djupfrysta period, och Hahn, tillsammans med flera kollegor, varav några höga militärer, insåg snart hur mycket mer man skulle kunna göra för att skapa försoning mellan nationer. Ungdomarna var nyckeln. Om ungdomar från olika länder kunde samlas på ett liknande sätt skulle förståelse för olikheter skapas från tidig ålder.

Hahn tänkte sig en internatskola för elever mellan 16 och 18 år som redan funnit sig tillrätta i sin egen kultur, men som ändå var tillräckligt öppna och formbara för att kunna ta intryck av andra. Eleverna skulle komma från all världens länder och de skulle väljas utifrån sin lämplighet, utan hänsyn till ursprung, religion, eller ekonomisk och social bakgrund.

Atlantic College blir första UWC skolan

När Atlantic College öppnade sina portar 1962 hyllades det av tidningen The Times som ”det mest spännande pedagogiska experimentet sedan andra världskriget”. Skolan var resultatet av Hahns vision och engagemanget hos tre nyckelpersoner: skolans rektor konteramiral Desmond Hoare, handelsmannen Antonin Besse (som donerade det medeltida slottet St Donat’s Castle som blev skolans centrala byggnad) och flygvapengeneralen Sir Lawrance Darvall. Genom deras arbete och ledning blev visionen verklighet. Elever från allt fler länder började på skolan och Atlantic College blev en förebild och inspirationskälla för skapandet av fler skolor i samma anda.

United World College tar form

1967 blev Lord Mountbatten organisationens president och rörelsen fick snart namnet United World Colleges. Mountbatten var en eldsjäl och övertygade flera ledande politiker och kulturpersonligheter att engagera sig för UWC. Han var personligen inblandad i grundandet av den andra UWC-skolan, United World College of South East Asia i Singapore.

Ytterligare en skola tillkom 1974 – Lester B. Pearson College. Den tidigare kanadensiske utrikes- och premiärministern Lester B. Pearson hade 1957 tilldelats Nobels fredsprisför sina diplomatiska insatser i lösningen av Suez-krisen. Han hade drömt om att skapa en skola liknande Atlantic College i Kanada. Lester B. Pearson United World College of the Pacific blev därmed en levande symbol till minne av den aktade statsmannen och fredsmäklaren.

Nationalkommittéer bildas runt om i världen

Det var på 1970-talet som idén om en internationell rörelse tog form. Allt fler nationalkommittéer bildades runt om i världen. Deras uppgift var att marknadsföra UWC nationellt och att finansiera och välja ut stipendiater. Desto fler elever som gått på UWC desto fler före detta UWC elever blev aktiva i de olika nationalkommittéerna. I dag präglas de flesta nationalkommittéerna av före detta UWC-elever.

Prins Charles blir president för UWC och en UWC skola mot apartheid-regimen öppnas

HKH Prinsen av Wales, Prins Charles, efterträdde 1978 Lord Mountbatten och blev president för UWC. På kort tid omvandlades Waterford Kamhlaba School i Swaziland till Waterford Kamhlaba United World College of Southern Africa. Waterford var en skola öppen för elever av alla hudfärger i opposition mot Sydafrikas dåvarande apartheid-politik.

UWC skolor öppnas i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien

Ytterligare två UWC-skolor bildades 1982: Armand Hammer United World College of the American West i New Mexico, USA och United World College of the Adriatic, nära Trieste i Italien.

Prins Charles spelade en nyckelroll, tillsammans med agronomen Dr Luis Marcano Coello, vid grundandet av en skola i Venezuela, Simón Bolívar United World College of Agriculture. Skolan har sedan dess stängts efter det att Venezuelas regering tog tillbaka marken för eget bruk.  Simón Bolívar skiljde sig från de övriga UWC-skolorna genom att studierna inriktades på praktiskt lantbruk. Skolan delade UWC:s övergripande målsättning och tillämpade rörelsens ideal på ett direkt sätt.

Prins Charles ledde 1992 det officiella öppnandet av den åttonde UWC-skolan, Li Po Chun United World College of Hong Kong.

 Nelson Mandela och HKH Drottning Noor tar över

HKH Drottning Noor av Jordanien och Nelson Mandela efterträdde 1995 Prins Charles. Nelson Mandela hade redan hunnit bekanta sig med UWC då både hans barn och barnbarn hade läst vid Waterford Kamhlaba UWC.

Det dröjde inte länge förrän ytterligare två skolor lades till UWC-familjen. Red Cross Nordic United World College öppnades 1995 i Flekke i Norge. Skolan är ett gemensamt initiativ mellan Röda Korset, Röda Halvmånen och de åtta nordiska staterna (Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland och Grönland).

Mahindra United World College of India bildades 1997 och ligger på den indiska landsbygden ungefär en timmes bilfärd från Pune i Maharashtra.

På 1990-talet utvecklades UWC Short Courses, sommarkurser med syfte att ge en bredare grupp ungdomar chansen att uppleva UWC-andan.

Ytterligare skolor öppnas under 2000-talet

2006 omvandlades SOS Hermann Gmeiner International College till United World College Costa Rica. Samma år bildades UWC in Mostar, vars syfte utöver UWC:s övergripande mål är att främja fred och försoning mellan folken i Bosnien och Herzegovina.

Genom att slå ihop två redan existerande internationella skolor International School Maastricht och the International Primary School Joppenhof skapades 2009 UWC Maastricht.

Hösten 2014 öppnade två nya skolor – UWC Dilijan i Armenien och UWC Robert Bosch College i Tyskland. Tre år senare öppnade UWC ISAK i Japan, och 2019 UWC Thailand.

För närvarande (2022) finns det 18 UWC-skolor och över 145 nationalkommittéer världen över.