Fritiden på UWC är fylld av aktiviteter eller CAS som det heter på IB-språk. Man skiljer mellan fritidsaktiviteter och samhällsinsatser, så kallade services. Att göra CAS ingår i IB-programmet och på UWC spelar CAS en stor roll i elevernas vardag. 

UWC Atlantic College (14) - Copy

Många av aktiviteterna är vanliga fritidsaktiviteter inom exempelvis sport, musik och konst. Andra knyter an till skolornas ideal, exempelvis i form av diskussionsgrupper. De aktiviteter som erbjuds varierar mycket mellan skolorna och från år till år. Som regel är det eleverna själva som initierar och leder dem, ibland assisterade av någon lärare.

Samhällsinsatser eller service

Service-begreppet bygger på idén att eleverna gör en insats för lokalsamhället och medmänniskor. Några av UWC-skolorna har räddningstjänst som till exempel sjöräddning eller
vildmarksinsatser som CAS. Här görs konkreta insatser för att rädda liv och förebygga olyckor.

Samtliga skolor har också services som är mer inriktade på socialt arbete. Utformningen varierar mellan skolorna; man besöker och hjälper handikappade och pensionärer, leder verksamheter på barnhem och ungdomsvårdsskolor mm. Andra services är inriktade på skolans egna behov, till exempel biblioteksarbete.

11888632_990276867704026_3160267258171293767_o

Alla UWC-elever väljer en service som de ägnar sig åt ett par
eftermiddagar eller kvällar i veckan. Andraårs-eleverna har ofta ansvar för att lära upp och
instruera sina yngre kompisar.

Läs om hur gamla elever och lärare på UWC Atlantic tagit en livräddningsbåt till Lesbos
Läs om hur elever på UWC Atlantic räddade två människors liv 2006!