UWC-skolorna är internatskolor vilket innebär att alla elever och de flesta lärare bor på skolan. Eftersom skolorna ligger ganska långt från Sverige så är det inte aktuellt med hemresor varje helg, utan det vanligaste är att man reser hem en eller två gånger om året i samband med jullov och/eller sommarlov.

Elever UWC RCN
Vid fjorden på UWC Red Cross Nordic.

Att bo på internat ställer stora krav på hänsyn, men är också något av det mest spännande med en UWC-skola. Genom att umgås dygnet runt lär man känna varandra på djupet och vänskapsbanden blir starka. Eftersom även många av lärarna bor på skolområdet så blir kontakten med dem djupare än på en vanlig skola.

Frihet under ansvar på UWC

UWC Atlantic College (91) elever och lärare

Många förknippar kanske internatskolor med hård disciplin, uniformer och pennalism. Sådant förekommer inte vid UWC-skolorna. Klädstilen är avslappnad och de
regler som finns syftar till att göra det så smidigt och friktionsfritt som möjligt för
människor från hela världen att leva och studera tillsammans. Skolorna är restriktiva när det gäller alkohol och illegala droger får absolut inte förekomma. Utöver det är det principen om frihet under ansvar som gäller.

Andraåringar stöttar nya elever

UWC Atlantic College (167)Traditionen bjuder att förstaåringarna, särskilt i början, får särskilt stöd av sina
andraåringar. Andraåringarna försöker på bästa sätt att ta hand om sina förstaåringar så att de känner sig välkomna och snabbt kommer in i college-livet. Särskilt ansvar förväntas man ta för de förstaåringar som kommer från hemlandet, för dem som bor i samma rum som man själv och, framför allt, för dem som sysslar med samma service eller challenge som man själv. I det senare sammanhanget är det typiska att andraåringarna deltar i utbildningen av förstaåringarna genom att lära ut vad de lärde sig under sitt första år.

Ett svar till “Att bo på internat”