United World Colleges bygger på idén att skapa internationell förståelse genom att sammanföra ungdomar från hela världen. Under två av de kanske viktigaste åren av sina liv lever och studerar ungdomarna tillsammans. UWC utgör en alldeles unik möjlighet för svenska ungdomar att uppleva och studera i en spännande internationell miljö.

Den första UWC skolan öppnade i Wales 1962 och i dag finns 17 UWC-skolor spridda över hela världen. Eleverna är 16-19 år och studierna motsvarar de två sista åren på gymnasiet. På UWC läser eleverna International Baccalaureate (IB), världens mest utbredda gymnasieutbildning. UWC-skolorna är internat och eleverna delar rum med skolkamrater från andra länder.

Stipendier till UWC

12080148_1015751828489863_4990115484587983809_oStipendier till UWC baseras på elevens personliga meriter och utan hänsyn till religion, ursprung, sexuell läggning, politisk åskådning eller social och ekonomisk bakgrund. Detta innebär att eleverna på UWC kommer från vitt skilda bakgrunder vilket bidrar till en alldeles speciell atmosfär. Alla elever har gemensamt att de går på UWC för att de är nyfikna och vill lära av varandra. Svenska kommittén för UWC delar årligen ut stipendier till mellan åtta och tio unga svenskar som får möjlighet att gå de två sista åren av gymnasiet på UWC.

En aktiv fritid på UWC

Fritiden på UWC-skolorna är fylld av aktiviteter och ”services” eller samhällsinsatser. Ofta är det eleverna själva som initierar och leder aktiviteterna, ibland assisterade av en lärare. Aktiviteterna varierar mellan till exempel sport, musik eller konst. Andra knyter an till samhälle och mänskliga rättigheter som till exempel Model United Nations eller föreningar som Amnesty International och Röda Korset. Vilka aktiviteter som finns varierar mellan skolorna. Och eleverna kan alltid starta de aktiviteter de saknar på skolan.

Stort samhällsengagemang bland UWC-elever

Services bygger på idén att eleverna gör en insats för samhället och sina medmänniskor. Vilka services som finns varierar från skola till skola. En del av skolorna har räddningstjänst såsom sjöräddning, vildmarksinsatser eller släckning av bränder. Här görs konkreta insatser för att förebygga olyckor och rädda liv.

Fotbollsturnering UWC RCN
Fotbollsturnering på UWC Red Cross Nordic.

Alla UWC-skolor har också services som är inriktade på socialt arbete. Services spänner från handikapp- och äldrevård till arbete på barnhem, ungdomsvårdsskolor och flyktingboenden. Även services inriktade mot skolornas egna behov förekommer.

UWC – en unik internatskola

Att gå på UWC är ett aktivt val som unga människor runt om i världen gör. Ungdomarna kommer från vitt skilda bakgrunder men har gemensamt att de vill lära känna varandra och påverka samhället till det bättre.

På UWC bor man tillsammans, i regel två till fyra elever i varje rum. Detta ställer stora krav på hänsyn och självdisciplin, men är också något av de mest spännande med en UWC-skola. Genom att umgås dygnet runt lär eleverna känna varandra väl och vänskapsbanden blir starka. Även många av lärarna bor i skolområdet och kontakten med dem blir djupare än på en vanlig skola.

 

 

2 svar till “Om UWC”

  1. […] Jag kanske också ska tillägga att jag har för något år sedan, eller om det var för ett par år sedan, faktiskt läst om att det finns ett så kallat ”walkie-talkie-spår”; att det är fler än jag som den kvällen såg män med walkie talkies. Jag minns inte om det var LGW Persson, eller någon annan som ”röjde” det, för det är ju märkligt att det inte framkommit tidigare. Radiojournalisten och skådespelaren Gert Fylking har också berättat mycket kring mordnatten och sin vänskap med Christer Pettersson se här, och han är en av de svenska journalister som gått på ett motsvarande college som Pearson College, nämligen Atlantic College, se här, i Wales England, men han har aldrig nämnt något om ”walkie-talkies” och en eventuell ”komplott” mot statsminister Palme och hans familj – eller hans släkt över huvud taget. (se Svenska kommittén för United World Colleges (UWC.se)här) […]