Om skolan
Skolan ligger på en ö sydväst om centrala Hong Kong, Kina.
Skolan öppnade 1992.

Om eleverna
Skolan har idag 250 elever, ca 125 i varje årskurs.
Eleverna bor 4 i varje rum.
Sverige skickar normalt en elev per år (varierar).

Utbud av ämnen
Utbudet av ämnen varierar i viss utsträckning från år till år. I tabellen nedan redovisas de ämnen som brukar erbjudas. Det finns ingen garanti för att alla ämnen kommer att fortsätta att erbjudas. H står för högre nivå (ca 6 lektionstimmar per vecka), L för lägre nivå (ca 3 timmar per vecka).

Språk A Svenska L
Språk B Engelska H
Franska H/L
Kinesiska (Mandarin)
Individen och
Samhället
Historia H/L
Ekonomi H/L
Chinese studies L
Experimentella
vetenskaper
Fysik H/L
Kemi H/L
Biologi H
Environmental systems L
Matematik Matematik H/L
Math studies
Further maths
Estetiska ämnen Konst H/L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel på samhällstjänst
Social service
– äldre
– handikappade
– drogmissbrukare
Coral monitoring
Skötsel av naturreservat
Undervisning i engelska

Klimat
Relativt varmt och fuktigt hela året.

Övrigt
Jullov 3 veckor. Sommarlov 3 månader.

Mer information
Läs mer på skolans egen webbplats.
www.lpcuwc.uwc.org