Tack till er som har varit aktiva i Svenska Kommittén för UWC ! Vi hoppas att ni får det bra på er fortsatta väg uti världen.

Sara Johansson
Sara gick på RCNUWC 2001-2003 och studerar nu till civilingenjör i teknisk matematik vid Lunds Tekniska Högskola. Hon var alumniansvarig och redaktör för nyhetsbrevet från 2009-2013.
Carl Mossfeldt
Carl är vice ordförande i Tällberg Foundation. Carl läste på UWC of the Adriatic 1991-93, och arbetade även som lärare på Mahindra College 2002-03. 2004-2010 var han Kommitténs vice ordförande.
Johanna Nordström
Johanna gick på Red Cross Nordic UWC 1995-97. Hon är miljöingenjör och jobbar med energieffektivt byggande på Skanska. Var  Kommitténs sekreterare 2007-2010. Agerade även kontaktperson för uttagna stipendiater som har praktiska frågor som rör skolorna.
Jonas Nilsson
Jonas gick på Armand Hammer UWC of the American West 1988-90. Var 2009-2010 adjungerad till styrelsen med särskilt ansvar för fundraising.
Shire Raghe
Shire gick på UWC of the Adriatic 1999-2001. Sen dess har han läst Marknadskommunikation och Franska vid Stockholms Universitet. Idag jobbar han inom TV som inslagsproducent, redaktör, reporter och programledare. Shire var Svenska Kommitténs sekreterare under 2010/2011.
Ann Sonne
Ann läste på UWC of the Adriatic 2001-03. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och jobbar nu som PR-konsult på JKL. Ann var under 2010-2011 Svenska Kommitténs ordförande.
|
Charlotte Widing
Charlotte läste på Atlantic College 1987-1989. Yrkesmässigt är hon Danmarkschef för bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work.  2008-2010 var hon ansvarig för uttagningsarbetet.