UWC Sverige ansvarar för finansiering och uttagning av de svenska stipendiaterna till UWC. Finansieringen kommer från privata bidragsgivare och från de kommuner som medger medflyttning av skolpeng utomlands.

Organisation
UWC Sverige (org nr 802007-7163) är en ideell förening med säte i Stockholm.

Föreningen har en styrelse som består av runt tio ledamöter, som på ideell basis valt att engagera sigoch arbeta för föreningens och UWC-organisationens mål. För närvarande är samtliga ledamöter tidigare elever vid UWC-skolor.

Ellen Renman
EllenEllen gick på RCNUWC 2006-08. Hon har en kandidatexamen i Social and Cultural Studies från Goldsmiths University, London, och en masterexamen i International Peace and Security från King’s College, London. Efter några år i London, Etiopien och senare i Stockholm bor Ellen nu i Helsingfors och arbetar för organisationen CMI. Ellen har varit engagerad i UWC Sverige sedan 2016 och sedan juni 2019 delar Ellen ordförandeskapet i UWC Sverige.

Email: ordforande@uwc.se

Madelene Barboza

Madelene gick på Atlantic College 1986-88 och har även en son som har gått på UWC. Hon har en kandidatexamen i internationella relationer från London School of Economics och arbetat på olika enskilda organisationer bl.a. Childhood. Efter många år i Brasilien flyttade hon tillbaka till Sverige 2016 för att läsa en masterexamen i global hälsa på Karolinska Institutet, där hon nu också doktorerar i folkhälsa. Madelene delar ordförandeskapet i UWC Sverige sedan 2019.

Email: ordforande@uwc.se

Paul Klein

Paul gick på Atlantic College 1985-87 och är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har varit UWC Sveriges kassör sedan juni 2018. Paul är också styrelsens IT-ansvarige.

Email:  kassor@uwc.se

Anouk Liebe

Anouk gick på UWC i Mostar 2016-2018. Efter studenten studerade hon ett år i Nederländerna och studerar just nu en kandidat i psykologi vid Lunds unversitet. Sedan 2021 är hon föräldraansvarig i UWC Sverige.

Epost: foralder@uwc.se

Clara Edwards

Clara gick på RCNUWC 2013-15. Hon har en kandidatexamen i Development Studies från Lunds Universitet. Innan, under och efter studietiden har hon bott både i Österrike, England, Norge och Kanada jobbandes eller studerandes på distans. Våren 2021 gör Clara praktik på en humanitär biståndsorganisation i Malmö. Sedan årsskiftet 2021 är Clara elevansvarig i styrelsen.

Epost: elevkontakt@uwc.se

Margherita Tommasini

Margherita attended UWC Mostar (2012-2014). They are currently pursuing thier master studies at Uppsala where they focus on education for sustainability. Margherita has been involved in several UWC short courses (in Turkey, at UWC Waterford Kamhlaba in Eswatini, and at UWC-USA). Since June 2019, Margherita has been serving as information manager for UWC Sweden.

Epost: info@uwc.se

Pär Boman
Pär gick på UWC Red Cross Nordic 2000-2002. Pär har en magisterexamen i International Hospitality Management från Queen Margaret University. Efter att bott i Thailand, Skottland, USA och Norge är Pär sedan 2016 bosatt i Stockholm. Han arbetar som skådespelare, coach och marknadsförare. Pär är uttagningsansvarig i styrelsen.
Anton Strömberg

Anton gick på UWC Red Cross Nordic 2017-2019. Från 2019 studerar han fristående kurser vid Lunds Universitet, där han fortsätter utforska sitt intresse för Filosofi och har skapat en egen kandidatexamen med fokus på Praktisk Filosofi och Systemvetenskap. Antons främsta fokus inom UWC Sverige ligger på Safeguarding och han är för nuvarande deputy safeguarding lead för den svenska nationalkommittén.

Eje Brundin

Eje gick på UWC-USA i New Mexico åren 2017-2019 och är styrelsens yngsta styrelseledamot. Han studerar nu kandidatsprogrammet Freds- och konfliktvetenskap i Lund. Eje ansvarar främst för UWC:s hemsida på gymnasium.se, och har även lett virtuella träffar och diskutioner med nuvarande stipendiater.