UWC Sverige ansvarar för finansiering och uttagning av de svenska stipendiaterna till UWC. Finansieringen kommer från privata bidragsgivare och från de kommuner som medger medflyttning av skolpeng utomlands.

Organisation
UWC Sverige (org nr 802007-7163) är en ideell förening med säte i Stockholm.

Föreningen har en styrelse som består av runt tio ledamöter, som på ideell basis valt att engagera sigoch arbeta för föreningens och UWC-organisationens mål. För närvarande är samtliga ledamöter tidigare elever vid UWC-skolor.

Ellen Renman
EllenEllen gick på RCNUWC 2006-08. Hon har en kandidatexamen i Social and Cultural Studies från Goldsmiths University, London, och en masterexamen i International Peace and Security från King’s College, London. Efter några år i London, Etiopien och senare i Stockholm bor Ellen nu i Helsingfors och arbetar för organisationen CMI. Ellen har varit engagerad i UWC Sverige sedan 2016 och sedan juni 2019 delar Ellen ordförandeskapet i UWC Sverige.

Email: ordforande@uwc.se 

Madelene Barboza

Madelene gick på Atlantic College 1986-88 och har även en son som har gått på UWC. Hon har en kandidatexamen i internationella relationer från London School of Economics och arbetat på olika enskilda organisationer bl.a. Childhood. Efter många år i Brasilien flyttade hon tillbaka till Sverige 2016 för att läsa en masterexamen i global hälsa på Karolinska Institutet, där hon nu också doktorerar i folkhälsa. Madelene delar ordförandeskapet i UWC Sverige sedan 2019.

Email: ordforande@uwc.se 

Moa Åkerblom

Moa gick på UWC Red Cross Nordic 2013-15. Hon har sedan hösten 2017 studerat på läkarprogrammet vid Uppsala Universitet. Våren 2019 hjälpte hon till med UWCs uttagningsarbete och är sedan augusti elev- och föräldraansvarig i styrelsen.

Epost: foralder@uwc.se 

Noëmi Liebe

Noëmi gick på Pearson College UWC 2014-2016. Efter studenten volontärarbetade hon på ett geriatricentrum samt på en mellanstadieskola i Ecuador. För tillfället studerar hon till läkare vid Lunds Universitet och är kommunansvarig för UWC Sverige.

Email: kommunansvarig@uwc.se

Paul Klein

Paul gick på Atlantic College 1985-87 och är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har varit UWC Sveriges kassör sedan juni 2018. Paul är också styrelsens IT-ansvarige.

Email:  kassor@uwc.se 

Margherita Tommasini

Margherita attended UWC Mostar (2012-2014). She is currently pursuing her master studies at Uppsala where she focuses on education for sustainability. Margherita has been involved in several UWC short courses (in Turkey, at UWC Waterford Kamhlaba in Eswatini, and at UWC-USA). Since June 2019, Margherita has been serving as information manager for UWC Sweden.

Epost: info@uwc.se

Eje Brundin

Eje gick på UWC-USA i New Mexico åren 2017-2019 och är styrelsens yngsta styrelseledamot. Han studerar nu kandidatsprogrammet Freds- och konfliktvetenskap i Lund. Eje ansvarar främst för UWC:s hemsida på gymnasium.se, och har även lett virtuella träffar och diskutioner med nuvarande stipendiater.
Pär Boman
Pär gick på UWC Red Cross Nordic 2000-2002. Pär har en magisterexamen i International Hospitality Management från Queen Margaret University. Efter att bott i Thailand, Skottland, USA och Norge är Pär sedan 2016 bosatt i Stockholm. Han arbetar som skådespelare, coach och marknadsförare. Pär är uttagningsansvarig i styrelsen.