UWC Sverige ansvarar för finansiering och uttagning av de svenska stipendiaterna till UWC. Finansieringen kommer från privata bidragsgivare och från de kommuner som medger medflyttning av skolpeng utomlands.

Organisation
UWC Sverige (org nr 802007-7163) är en ideell förening med säte i Stockholm.

Föreningen har en styrelse som består av runt tio ledamöter, som på ideell basis valt att engagera sigoch arbeta för föreningens och UWC-organisationens mål. För närvarande är samtliga ledamöter tidigare elever vid UWC-skolor.

 

 

 

Ulrika Björkstén
Ulrika Björkstén gick på Atlantic College 1984-86 och har också barn som läst på UWC, så har därför både alumniperspektiv och föräldraperspektiv på dagens UWC-skolor. Hon läste teknisk fysik i Lund och flyttade sen till Lausanne i Schweiz där hon studerade vidare och disputerade i fysikalisk kemi. Sedan 1995 har hon bott i Stockholm och arbetat som vetenskapsjournalist och är nu chef för Vetenskapsradion, SR. Sedan 2018 är Ulrika UWC Sveriges ordförande.

Epost: ordforande@uwc.se eller ulrika.bjorksten@uwc.se.

Paul Klein
Paul gick på Atlantic College 1985-87 och är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han är sedan juni 2018 UWC Sveriges kassör. Paul är även IT-ansvarig i styrelsen.

Epost: kassor@uwc.se.

Noëmi Liebe

Noëmi gick på Pearson College UWC 2014-2016. Efter studenten volontärarbetade hon på ett geriatricentrum samt på en mellanstadieskola i Ecuador, varefter hon flyttade tillbaka till Sverige för studier och jobb i Växjö. Numera läser honläkarprogrammet vid Lunds Universitet och är Kommunansvarig för UWC Sverige.

Epost: kommunansvarig@uwc.se.

Ellen Renmanellen
Ellen gick på RCNUWC 2006-08. Hon arbetar nu på Utrikesdepartementets Afrikaenhet men har sedan UWC främst varit bosatt utanför Sverige. Efter studenten åkte hon som volontär lärare till Etiopien och återvände dit mellan åren 2014-16 för arbete på den svenska ambassaden. Hon har en kandidatexamen i Social and Cultural Studies från Goldsmiths University, London, och en masterexamen i International Peace and Security från King’s College, London. Sedan juni 2017 är Ellen sekreterare.
Epost: sekreterare@uwc.se.

Viktor LöfgrenViktor
Viktor gick på RCNUWC 2008-10. Just nu studerar han på radiolinjen på Stockholms Dramatiska Högskola. Han har en magisterexamen i politisk sociologi från London School of Economics och en kandidatexamen i Liberal Arts från Sarah Lawrence College. Han odlar ett stort intresse för Östeuropa och för radioberättande. Sedan juni 2017 är han informationsansvarig för UWC Sverige.
Epost: info@uwc.se.

Erik Cunelius  

Erik är lärare i idrott och hälsa och har varit verksam vid UWCRCN samt skolor i Stockholmsområdet, Thailand och Vietnam. Lärarexamen avlades vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, men han har även studerat i bl.a. Edinburgh och London. I arbetet i styrelsen för UWC Sverige kommer Erik att ha huvudansvaret för elev- och vårdnadshavarekontakter.

Epost: erik.cunelius@gmail.com

Sofia Cunelius
Sofia var anställd som lärare i svenska, engelska och Theory of Knowledge på RCNUWC mellan åren 2014-2016. Nu arbetar hon på International School of the Stockholm Region (ISSR) i Stockholm. Hon har en lärarexamen i svenska och historia från Stockholms universitet. Hon har även studerat engelska på University of Sussex i Brighton, samt arbetat som lärare i Vietnam och i Thailand.
Epost: sofia.cunelius@gmail.com.

Stella Vallgårda
Stella gick på RCNUWC 2010-2012. Sedan 2016 är hon UWC Sveriges uttagningsansvarig.
Epost: ansokan@uwc.se

Turid Vallgårda
Turid gick på RCNUWC 2006-2008. Hon läser juridik i Uppsala men har detta år tagit ett uppehåll för att läsa en master i genusstudier i Bogota, Colombia. Hon hjälper sin syster Stella med uttagningsarbetet och Samira med informationsarbetet.

Epost: turid.vallgarda@gmail.com

 

Anna Qi

Anna är biträdande kassör med ansvar för föräldrarkontakter. Hon studerade vid UWC-USA 2004-2006.

Foto (på Stella): Nayeem Mahbub.