UWC Sverige ansvarar för finansiering och uttagning av de svenska stipendiaterna till UWC. Finansieringen kommer från privata bidragsgivare och från de kommuner som medger medflyttning av skolpeng utomlands.

Organisation
UWC Sverige (org nr 802007-7163) är en ideell förening med säte i Stockholm.

Föreningen har en styrelse som består av runt tio ledamöter, som på ideell basis valt att engagera sigoch arbeta för föreningens och UWC-organisationens mål. För närvarande är samtliga ledamöter tidigare elever vid UWC-skolor.

Styrelsen

Ordförande

Madelene Barboza

Madelene gick på Atlantic College 1986-88 och har även en son som har gått på UWC. Hon har en kandidatexamen i internationella relationer från London School of Economics och arbetat på olika enskilda organisationer bl.a. Childhood. Efter många år i Brasilien flyttade hon tillbaka till Sverige 2016 för att läsa en masterexamen i global hälsa på Karolinska Institutet, där hon nu också doktorerar i folkhälsa. Madelene delar ordförandeskapet i UWC Sverige sedan 2019.

Epost: ordforande@se.uwc.org

Sekreterare

Eje Brundin

Eje gick på UWC-USA i New Mexico åren 2017-2019 och är styrelsens yngsta styrelseledamot. Han studerar nu kandidatsprogrammet Freds- och konfliktvetenskap i Lund. Eje är UWC Sveriges sekretar.

Epost: sekreterare@se.uwc.org

Kassör

Paul Klein

Paul

Paul gick på Atlantic College 1985-87 och är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Han har varit UWC Sveriges kassör sedan juni 2018. Paul är också styrelsens IT-ansvarige.

Epost:  kassor@uwc.se

Övriga ledamöter

Anouk Liebe

Anouk gick på UWC i Mostar 2016-2018. Efter studenten studerade hon ett år i Nederländerna och studerar just nu en kandidat i psykologi vid Lunds unversitet. Sedan 2021 är hon föräldraansvarig och sedan 2022 är hon ”Designated Safeguarding Lead” i UWC Sverige.

Epost: parentcontact@se.uwc.org och safeguarding@se.uwc.org

Clara Edwards

Clara gick på RCNUWC 2013-15. Hon har en kandidatexamen i Development Studies från Lunds Universitet. Innan, under och efter studietiden har hon bott både i Österrike, England, Norge och Kanada jobbandes eller studerandes på distans. Våren 2021 gör Clara praktik på en humanitär biståndsorganisation i Malmö. Sedan årsskiftet 2021 är Clara elevansvarig i styrelsen.

Epost: studentcontact@se.uwc.org

Aster Tommasini

Aster gick på UWC Mostar (2012-2014). Hen jobbar med hållbar utveckling i Uppsala Universited och fukuserar om utbildning. Aster har också engagerad sig med flera UWC Short Courses (i Turkiet, i UWC Waterford Kamhlaba i Eswatini, och i UWC-USA). Sedan 2019 är Aster kommunikationansvarig i styrelsen.

Epost: info@se.uwc.org

Pär Boman

Pär gick på UWC Red Cross Nordic 2000-2002. Pär har en magisterexamen i International Hospitality Management från Queen Margaret University. Efter att bott i Thailand, Skottland, USA och Norge är Pär sedan 2016 bosatt i Stockholm. Han arbetar som skådespelare, coach och marknadsförare. Pär är uttagningsansvarig i styrelsen.

Epost: ansokan@uwc.se

Anton Strömberg

Anton gick på UWC Red Cross Nordic 2017-2019. Från 2019 studerar han fristående kurser vid Lunds Universitet, där han fortsätter utforska sitt intresse för Filosofi och har skapat en egen kandidatexamen med fokus på Praktisk Filosofi och Systemvetenskap. Antons främsta fokus inom UWC Sverige ligger på Safeguarding och han är för nuvarande deputy safeguarding lead för den svenska nationalkommittén.

Epost: anton.stromberg@uwc.se

Klara Eriksson

Klara gick på UWC Red Cross Nordic 2014-2016. Därefter fick hon möjligheten att spendera 4 år med att resa runt världen med Minerva University, varefter hon nu har hittat hem till Sverige igen och studerar till en master i idéhistoria vid Uppsala Universitet. Inom UWC Sverige fokuserar Klara på uppdateringen av hemsidan och kommunikation i övrigt.

Epost: info@se.uwc.org

Petter Hallqvist

Petter gick på UWC Red Cross Nordic 2016-2018. Sedan dess har han haft möjligheten att resa med Minerva University, och utforska sitt intresse av Ekonomi och Statsvetenskap i olika samhällen runt om i världen. I maj 2023 tar han Kandidatexamen, och hoppas efter det studera vidare inom Ekonomi. Inom styrelsen är Petter Alumniansvarig.

Email: petter@se.uwc.org

Anna Koblanck