Svenska Kommittén för UWC vill rikta ett varmt tack till de kommuner som har stött oss genom att bevilja medflyttning av skolpeng:

  • Lunds kommun, som delfinansierar Evelina Woinss stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåren 20011-13.
  • Stockholms stad, som delfinansierade Farhiyas Sellmans och Mirza Karaduman Özbingöls stipendier till Red Cross Nordic UWC under läsåret 2011-13.
  • Täby kommun, som delfinansierar Elin Hedbergs stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåren 2011-13.