Förlängd ansökningstid till 1 februari!

Hej alla sökande!

I år har Svenska Kommittén beslutat att utöka ansökningstiden till den första febriaru för att hinna få in de sista ansökningarna.

Ta tillfället i akt och sök nu!