Stipendier till UWC delas ut utan hänsyn till de ansökandes betalningsförmåga. Stipendiet täcker kostnader för undervisning, kost och logi under två år. Eleverna har rätt till studiebidrag från CSN. Inackorderingsbidraget från CSN betalas till UWC. 

Stipendier delas årligen ut till mellan åtta och femton svenska elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet; antal stipendier beror på de bidrag vi får in från kommuner och
privata bidragsgivare. Stipendiaterna får möjlighet att genomföra två års gymnasieutbildning enligt läroplanen för International Baccalaureate vid någon av de sjutton UWC-skolorna. Av dessa får åtta stipendiater åka till skolan i Norge. Övriga stipendiater fördelas beroende på stipendiaternas egna val och tillgången på medel.

Urvalet sker helt utan hänsyn till de ansökandes och deras föräldrars betalningsförmåga, i enlighet med UWC:s målsättning väljs eleverna enbart ut på sina personliga meriter. Bidrag från föräldrar tas tacksamt emot för att vi ska kunna fortsätta ge svenska ungdomar möjlighet att gå på UWC.

I samband med uttagningarna för vi en diskussion med målsmännen om hur mycket de kan bidra. Grunden för den diskussionen är vad det skulle ha kostat att ha en 17-åring hemma under de 18 månader som en UWC-utbildning pågår. Ju mer bidrag vi får in, desto fler stipendiater kan vi skicka. Däremot påverkar föräldrarnas vilja och förmåga att bidra inte vår rangordning av kandidaterna. Se även Uttagningen.

Inackorderingstillägg från CSN

En viktig sak är också att våra stipendiater har rätt till inackorderingstillägg från Centrala Studiestödsnämnden (CSN) på grund av att de studerar långt från hemorten. Eftersom skolavgifterna, som betalas av Svenska Kommittén för UWC, också täcker kostnader för mat och logi, så skall dessa inackorderingstillägg betalas in till Kommittén.

Vad täcker stipendiet?
Stipendiet täcker undervisning, kost och logi, men inte fickpengar eller resor till och från skolan (tillfälle till hemresa ges normalt under ett 2-3 månader långt sommarlov och under ett jullov som är 3-6 veckor långt). I sällsynta särskilt ömmande fall är det dock möjligt att få bidrag från Kommittén för resor. Eleverna har rätt till studiebidrag från CSN.