Varje svensk stipendiat till UWC som är svensk medborgare har rätt till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Dessutom kan gymnasieelever som läser en utbildning på annan ort än inom hemkommunen ansöka om inackorderingstillägg. Tillägget ska bidra till utgifter för kost och logi till gymnasister som inte bor på folkbokföringsorten. Summan av inackorderingstillägget varierar beroende på avståndet mellan folkbokföringsort och studieort och motsvarar cirka 2000-2500 kronor i månaden.

Eftersom kost och logi täcks av stipendiet till UWC åläggs varje stipendiat eller målsman till stipendiat att ansöka om och sedan sedan överföra summan av inackorderingstillägget till Svenska Kommittén för UWC.

Inackorderingstillägget sätts in på Svenska Kommittén för UWC’s bankgiro 656-8752.

Mer information om studiemedel finns på CSN:s hemsida, www.csn.se.

Frågor?

Kontakta vår kassör, Paul Klein, treasurer@se.uwc.org.