Vi på UWC uppskattar alla initiativ som föräldrar till  UWC-stipendiater vill ta. Vi tycker det är  roligt om även föräldrarna till våra UWC-stipendiater vill engagera sig i vår förening och hjälpa till, eller bara träffa andra föräldrar inom organisationen för att prata om hur det känns att vara en UWC-förälder. Alla initiativ, stora som små, är välkomna för att tillsammans göra UWC Sverige ännu bättre!

Här är ett initiativ från 2007 som några UWC-föräldrar i Malmö tog för att engagera sig i deras barns upplevelse.

Från vårt håll eftersöker vi ett initiativ från en förälder / vän till familjen med revisorbakgrund som kan tänka sig att arbeta ideellt. Om du är auktoriserad revisor kan du spara mer än 10000 kronor åt Kommittén genom att granska våra räkenskaper. Hör av dig till kassören (treasurer@se.uwc.org) i så fall!

Vi på UWC hjälper gärna föräldrar till stipendiater komma i kontakt med varandra. Hör av er till vår föräldrakontaktansvarig på sk@uwc.se för att få kontakt med andra föräldrar!