Här har vi samlat information till dig som förälder. Du hittar bland annat information om UWC-stipendiet, CSN samt intervjuer med föräldrar vars barn går på UWC. Alla stipendiater tilldelas ett heltäckande stipendium. Stipendiet inkluderar undervisning, kost och logi. Svenska kommittén uppmuntrar därför föräldrar att bland annat bidra med en matpeng som motsvarar vad det skulle kosta att ha en tonåring boende hemma. 

Eftersom sökande till UWC inte är myndiga behövs målsmans godkännande för att bli uttagen till UWC.

Informationsträff för föräldrar

Som förälder vill du förmodligen veta mer om UWC och har kanske funderingar kring att låta ditt barn flytta utom-lands. I samband med uttagningarna håller UWC Sverige en informationsträff för föräldrar och målsmän. Här på hemsidan kan du även läsa intervjuer med Maria Sandum och Anders Pihl vars dotter går på UWC Li Po Chun samt Christina och Jonas Löwgren vars två döttrar går eller har gått på UWC Red Cross Nordic. De delar med sig av sina erfarenheter och intryck av UWC.

Inackorderingstillägg och matpeng

Som målsman till uttagen svensk UWC-stipendiat ombeds du att skriva på en ekonomisk förbindelse. Den syftar till en tydlig kommunikation mellan Svenska kommittén och målsman och innehåller tre delar:
1) inackorderingstillägg från CSN
2) matpeng
3) förfrågan om ett frivilligt bidrag till Svenska Kommittén för UWC.

Under information om bidrag från CSN kan du läsa mer om den första punkten, som är det enda ekonomiska krav som ställs på målsman till en svensk UWC stipendiat.

Allt arbete inom UWC Sverige sker på ideell basis. Ert bidrag är mycket uppskattat och bidrar till att säkra framtida stipendium för svenska ungdomar. Därför ombeds föräldrar att bidra med en så kallad matpeng till Svenska Kommitténs verksamhet. Matpengen motsvarar vad det kostar att ha en tonårspojke/tonårsflicka boende i hushållet. Enligt Konsumentverket uppgår detta belopp till 1 800 kronor/månad för en tonårspojke och 1 500 kr/månad för en tonårsflicka. Ett skolår vid UWC omfattar drygt 9 månader (4 månaders hösttermin och 5 månaders vårtermin).

Ge fler ungdomar möjlighet att gå på UWC 

Utöver överföringen av inackorderingstillägg och matpeng ser vi gärna att målsmän, om möjligt, bidrar med ytterligare en summa som kan användas till framtida stipendier. Detta är en oerhört viktig del av finansieringen av stipendierna och möjliggör att fler ungdomar har möjlighet att studera vid ett UWC.

Ett bidrag á 30 000 kronor täcker en väsentlig del av årsavgiften till UWC-skolorna med lägst årsavgift. Nio bidrag á 10 000 kronor täcker nästan ett års studier på en UWC-skola, och de två studieåren på en av de billigare skolorna. Och nio bidrag á 5000 kronor ger nio elever som inte tilldelas stipendium till en UWC-skola möjlighet att gå en UWC-sommarskurs.

Frivilliga bidrag – oavsett storlek – gör stor skillnad för svenska elevers möjlighet att gå på ett United World College!

Frågor?
Kontakta oss på kassor@uwc.se eller på ordforande@uwc.se.