Kostnaden för en elev under de tvååriga internatstudierna är 200 000- 500 000 kronor; det exakta beloppet varierar beroende på valutakurser och vilken av skolorna det gäller. Uttagningen av elever sker helt grundat på den sökandes egna meriter och rangordningen bland de sökande påverkas aldrig av föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. Däremot kan bidrag från föräldrar göra det möjligt att skicka fler stipendiater än annars.

Svenska Kommittén har ingen fond vars avkastning kan användas för stipendier, utan ansöker varje år om bidrag. Red Cross Nordic UWC får bidrag från svenska staten, men det bidraget finansierar inga svenska elever utan är i stället avsett för elever från fattiga länder. Förutsättningen för vår verksamhet är därför att vi får bidrag från företag, stiftelser, tidigare elever och kommuner.