Facebookgrupp

Vi vill välkomna alla UWC:are i Sverige – studenter, sökande, alumni och våra vänner till Facebookgruppen ”UWC Sweden” för att träffa varandra i online. Go get ’em!