Viktiga datum

Vår ambition är att kalla alla som ansöker om UWC-stipendium och som uppfyller grundkraven (se Vem kan söka?) till en intervju. Vi  förbehåller oss dock rätten att baserat på ansökan välja ut de kandidater som kallas. Därför är det extra viktigt att man lägger ner tid på att skriva en bra ansökan.

Kallelsen och information skickas ut till den e-postadress du uppgivit i din ansökan. Se därför till att du skrivit in den korrekt.

Sista ansökningsdatum är den 20 december klockan 23:59 2016, för elever som vill läsa på UWC läsåren 2017-2019. Din skriftliga ansökan ligger till grund för huruvida du blir inbjuden till en första intervju.

Intervjuerna kommer att ske i  två omgångar — lokala intervjuer (i Storstockholm, Skåne och eventuellt på andra platser vid tillräckligt antal sökande) helgen den 21-22 januari 2017 och slutintervjuer i Stockholm helgen den 11-12  februari 2017. Därför ber vi de sökande att redan nu se till att de är tillgängliga på dessa helger. Om man inte kan medverka vid intervjuerna kommer man ej kunna få stipendiet.

Mer info kring vad det innebär för de blanketter som ska in och så vidare kommer att skickas ut till samtliga ansökande efter sista ansökningsdag.

Mer om hur uttagningen går till kan du läsa under Uttagningen. Om du har några frågor som gäller din ansökan, skriv till ansökningsansvarig Stella Vallgårda på ansokan@uwc.se.