Informationsmaterial

Följande dokument är tillåtna att hämta direkt från vår webbplats. Du får skriva ut dem och ge ut i informationssyfte. Detta informationsmaterial riktar sig även till studie- och yrkesvägledare.

Broschyr om UWC från 2014 (A4, ska vikas)

Plansch om UWC från 2014 (A4_liggande)

A5 stående från 2014

Powerpoint-presentation på Prezi (på svenska) från 2014

Broschyr om UWC på engelska från 2010

Plansch om UWC på engelska från 2010

Broschyr om UWC

Information om UWC (A4-format)