Tack!

Elever från UWC Adriatic

Svenska Kommittén för UWC riktar ett varmt tack till de privata bidragsgivare som har stött oss under senare år:

  • Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för allmännyttiga ändamål.
  • Andreas Versteegh.
  • De 64 stycken bidragsgivare som bidrog till 2009 års alumnistipendium.

Vi vill också rikta ett mycket stort tack till de kommuner som beviljat medflytt av skolpeng:

  • Sollentuna kommun, som helfinansierar Astrid Arvidsons stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåren 2008-10.
  • Stockholms stad, som delfinansierar Julia Wallhagers, Victor Hagemans och Viktor Löfgrens stipendier till Red Cross Nordic UWC under läsåret 2008-09.
  • Stockholms stad, som delfinansierar Sofie Pedersens stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåret 2009-10.
  • Skara kommun, som helfinansierar Ellen Rehnbergs stipendium till Red Cross Nordic UWC under läsåren 2009-11.
  • Värnamo kommun, som beviljade medflytt av skolpeng för Fredrik Eriksson till Red Cross Nordic UWC under läsåren 2010-12.