Ansökan öppen

Nu kan du registrera dig, redigera och skicka in din ansökan om stipendium till UWC online. Gå till http://ansokan.uwc.se. Observera att ansökningstiden för läsåren 2016-18 gick ut den 20 december 2015.

Mer information kring ansökan kan du hitta här.